T

Tư vấn CĐS QLDA Bất động sản

Xác định trong tình hình biến động của thị trường BĐS hiện nay doanh nghiệp chiến thắng, phát triển không phải doanh nghiệp mạnh hơn, lớn hơn mà là các doanh nghiệp có khả năng thích nghi cao hơn, thông minh hơn. Do đó, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần EuroWindow – Holding xác định chuyển đổi số hoạt động quản lý dự án đầu tư bất động sản là hoạt động cốt lõi và trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số của công ty. Cùng với sự đồng hành của Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp Hài Hòa – một chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số quản lý dự án đầu tư bất động sản, Ban Lãnh đạo công ty đặt ra các mục tiêu cụ thể trong quá trình chuyển đổi số quản lý dự án đầu tư bất động sản:

 • Nền tảng dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống.
 • Số hóa toàn bộ các quy trình quản trị dự án hiện có của EWH như quy trình thiết kế, quy trình đấu thầu, quản lý hợp đồng, quy trình lưu trữ, quy trình quản lý chi phí, quy trình quản lý thanh – quyết toán
 • Xây dựng hệ thống đấu thầu qua mạng từ việc gửi hồ sơ mời thầu, nhận hồ sơ chào thầu, lựa chọn nhà thầu…
 • Thiết lập, quản lý quy trình tự động có thể thay đổi thời gian thực hiện các vị trí theo dự án
 • Có thể đóng dấu phát hành bản vẽ ngay trên hệ thống
 • Hệ thống các giao diện Dashboard cung cấp thông tin tình hình thực hiện dự án theo thời gian thực giúp truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Số hóa các sổ tay nhật ký công trường thành nhật ký công trường điện tử giúp điều hành hệ thống trực tuyến, giảm thiểu thao tác nhập liệu của cán bộ, có xác nhận của cả tư vấn giám sát, nhà thầu
 • Quản lý được 3 đường tiến độ base line, plan, actually
 • Phân quyền người dùng theo chức năng, theo cơ cấu tổ chức, theo dự án
 • Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cao
 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

.

 

 

 • Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà technosoft, số 8 ngõ 15, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: +84.24.3556.3483
 • Zalo: https://zalo.me/4177475639759835256
 • Email: info@harmonyes.com.vn