T

Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu là một vấn đề rất quan trọng, Chúng tôi cam kết:

  • Bảo mật tất cả các bí mật kinh doanh, tài sản sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin, tài liệu, ý tưởng thiết kế, quy trình … (sau đây gọi là “bí mật kinh doanh, tài sản sở hữu trí tuệ”) của khách hàng và các công ty liên quan/liên kết, các đối tác của khách hàng mà Công ty HarmonyES được cung cấp hoặc biết được trong quá trình thực hiện Hợp đồng;
  • Không sử dụng một phần hoặc toàn bộ bí mật kinh doanh, tài sản sở hữu trí tuệ của khách hàng do khách hàng cung cấp hoặc biết được trong quá trình thực hiện Hợp đồng vào bất kỳ mục đích khác ngoài mục đích quy định tại Hợp đồng;
  • Không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào; Không sao chép, cung cấp, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ bí mật kinh doanh, tài sản sở hữu trí tuệ của khách hàng cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép bằng văn bản của khách hàng.
  • Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

 

  • Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà technosoft, số 8 ngõ 15, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: +84.24.3556.3483
  • Zalo: https://zalo.me/4177475639759835256
  • Email: info@harmonyes.com.vn