Trang chủ Tin tức Xây dựng và triển khai
Xây dựng và triển khai
Thống nhất thiết kế với đối tác Phúc Hưng Thịnh

Thống nhất thiết kế với đối tác Phúc Hưng Thịnh. 
Dự án: Xây dựng và triển khai "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP"
Module: PHÂN HỆ QUẢN LÝ CUNG ỨNG