GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

SmartBuild Enterprise

SmartBuild Enterprise

Giải pháp ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp

Giải pháp SmartBuild Enterprise giúp cho các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiểu qua hoạt động

SmartEOS

SmartEOS

Hệ thống SmartEOS giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng

- SCM.net là công cụ mạnh mẽ được thiết kế giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình cung cấp hàng hóa từ đầu đến cuối

SCM.net cho phép các doanh nghiệp tối ưu hóa trong khai thác và sử dụng nguồn lực, tối ưu  hạn mức hàng tồn kho, giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn với những biến động trên thị trường

- SCM.net giúp cải thiện khả năng giao tiếp cả trong nội bộ công ty cũng như với nhà cung cấp, khách hàng bên ngoài

PHẦN MỀM CÔNG CỤ

SmartCE

SmartCE

SmartCE Công cụ lập hồ sơ thầu "tất cả trong một", toàn bộ hệ thống hồ sơ (dự toán, tiến độ, nguồn lực, tài chính, tài liệu) đều tích hợp trong một quá trình làm thầu; cung cấp đầy đủ các tính năng mà các phần mềm dự toán thầu cần phải có

Lập kế hoạch thi công - SmartBid

Lập kế hoạch thi công - SmartBid

Bạn không thể thực sự khởi công mà không có kế hoạch thi công. Để có một kế hoạch thi công tốt chắc chắn bạn sẽ cần SmartBid.